Nabídka činností školní rok 2022 / 2023

Vedoucí jednotlivých oddělení

Sport a tělovýchova - 606 294 714 - vodicka@ddmrokycany.cz

Oddělení sportu - 776 798 786 - stedry@ddmrokycany.cz 

Estetika - 728 156 453 - cerna@ddmrokycany.cz

Společensko vědní/tanec a folkor - 723 890 686 - moulisova@ddmrokycany.cz

Přírodověda - 739 429 459 - satra@ddmrokycany.cz