Zdravím vás v novém roce a posílám odkaz na novou únikovou hru, kterou jsem nazvala "Pusťte nás do DDM!":-) Je to trochu únikovka naruby, protože vy nechcete odnikud utéci, ale naopak se toužíte do DDM dostat.:-)

 

 
 
Při jejím luštění projdete různými kroužky, které v domě dětí nabízíme. 
Po úspěšném vyluštění se přenesete do reálného světa a dostanete instrukce, kde je schovaný první "poklad". Pak postupujete podle zadaných instrukcí na každém nalezeném místě. 
Z každého místa si vezmete jeden díl obrázku, instrukce tam necháváte pro další "hledače"!
Dbejte hygienických opatření a na předměty sahejte pokud možno v rukavicích. 
V případě nejasností mě kontaktujte.
 
Hodně zábavy při luštění i hledání.
 
MM

ÚNIKOVÁ HRA