Okresní finále SLZŠ Košíková hoši
28. 2. 8:00 Gymnázium Rokycany
Soutěž v německém jazyce - okresní kolo
kat. I.A, II.A
8. 2. 8:30 Gym. Rokycany
Oblastní kolo soutěže v německém jazyce 
kat. I.B, II.B
7. 2. 9:00 Gymnázium T.G.M. Plzeň
Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo 
kat. I.A, II.A
27. 2. 8:30 Gym. Rokycany
Oblastní kolo soutěže v anglickém jazyce 
kat. I.B, II.B
14. 2. 9:00 Gymnázium T.G.M. Plzeň
Zeměpisná olympiáda  
kat.  A, B, C, D
20. 2. 8:30 DDM Rokycany
Okresní kolo soutěže ZUŠ - sólový zpěv
22. 2.  ZUŠ Rokycany
Okresní kolo soutěže ZUŠ - dechové 
12. 2.  9:30 ZUŠ Rokycany