Latinské tance pro nemoc začínají od 24. 1 . 2019 od 17:30 v tělocvičně DDM Rokycany