Předmětové soutěže, olympiády a přehlídky 2023 / 2024

Kontakty a informace                 

 
Organizátoři soutěží:   

Bc. Alena Jedličková - tel. 371 722 618, 605 939 565
email. – jedlickova@ddmrokycany.cz , ddmrokycany@seznam.cz

Olympiáda v Českém jazyce I.,II., Dějepeisná olympiáda I.,II., Matematické olympiády Z5, Z9, Z6-Z8, Fyzikálmí olympiáda E, F a G, SOČ I.-18., Přírodovědný klokan, Matematický klokan

Bc. Marie Moulisová - tel. 723 890 686,
email. - moulisova@ddmrokycany.cz, 
ddmrokycany@seznam.cz

Konverzační soutěž v Německém jazyce ZŠ I/VG I, ZŠ II, VG II, SŠ,
Konverzační soutěž v Anglickém jazyce ZŠ I/VG I, ZŠ II, VG II,
 G.

Daniel Šatra - tel. 739 429 459,
email. - satra@ddmrokycany.czddmrokycany@seznam.cz

Biologická olympiáda C, D

Bc. Tereza Černá - tel. 728 156 453,
email. - cerna@ddmrokycany.czddmrokycany@seznam.cz

Pythágoriáda 6,7,8,9, Chemická olympiáda
 
Přihlašování do okresních kol předmětových soutěží:

Univerzální přihláška.docx - je platná, pokud jsou vyplněny všechny předepsané údaje, doplněné o případné další informace uvedené v propozicích soutěže a je odeslána včas do termínu uvedeného v „Termínovém kalendáři “ soutěží. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat organizátorům i v případě přihlašování přes OSMO nebo přes web CHO. 
 
Přihlašování do soutěže přes OSMO:
Fyzikální olympiáda - https://osmo.fyzikalniolympiada.cz
Matematická olympiáda - https://osmo.matematickaolympiada.cz

Přihlašování do soutěže přes web CHO:
Chemická olympiáda - https://olympiada.vscht.cz/cs/

Garanti okresních kol: OK  
Garanti krajských kol:  KK                        
           Harmonogram Krajských kol_23_24 (4).pdf           

Výsledky školních kol  zasílejte na shora uvedené emaily organizátorům soutěží.

Realizace soutěže je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Plzeňským krajem. Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídekv zájmovém vzdělávávání: vyhláška MŠMT.pdf                   

     Termínový kalendář - informace k soutěžím budou průběžně aktualizovány
Soutěž kategorie  Termín ŠK   Termín OK   Termín KK 
Termín
 příhlášení  
OK

 
 

Zadání, Řešení,Výsledky

 

Informační soubory, odkazy
(org. řády, pozvánky, propozice...)

Pythagoriáda
ZŠ - 6,7,8,9 *


nekoná se

 
nekoná se nekoná se     https://www.pythagoriada.cz

organizacni-rad-souteze-pythagoriada.pdf 
 
Dějepisná olympiáda
ZŠ - I, SŠ - II *


27.11.-1.12.2023

 
18.1.2024 Kategorie I. 9.4.2024

Kategorie II.
10.4.
11.1.2024 DeO_II_kategorie_okresni kolo_reseni_FINAL_07_01_2024.pdf 
DeO_II_kategorie_okresni kolo_zadani_FINAL_07_01_2024.pdf 
DeO_OK_2023_2024_I.kategorie_ reseni_FINAL_07_01_2024.pdf 
DeO_OK_2023_2024_I.kategorie_ zadani_FINAL_07_01_2024.pdf  

Výsledky DO.xls 
https://talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada

OŘ_DěO.pdf 

53. r. DeO propozice 2023-24.pdf 

Pozadavky na pisemnou praci 2023-2024 kategorie 1.pdf 

Pozadavky na pisemnou praci 2023-2024 kategorie 2.pdf 
Matematická olympiáda
ZŠ - Z5, Z9 *1.trojice úloh
15.11.2023
2.trojice úloh
5.1.2024
 
24.1.2024 26.3.2024
 kategorie Z9
17.1.2024 Z52024.pdf 
z73ii-5-r.pdf 
Z92024.pdf 
z73ii-9-r.pdf  

11) OK_Vysledkova listina mo.xls 
https://www.matematickaolympiada.cz/aktuality/73-rocnik-mo-zacina

letak73z.pdf 
letak73 2024z.pdf 
or-mo-2022-nove-zneni.pdf 
 
Zeměpisná olympiáda   
ZŠ - A,B,C SŠ -D *do konce ledna 2024

 
21.2.2024 27.3.2024 14.2.2024 OK_A_reseni.pdf OK_A_zadani.pdf 
OK_B_reseni.pdf OK_B_zadani.pdf 
OK_C_reseni.pdf OK_C_zadani.pdf 
OK_D_reseni.pdf OK_D_zadani.pdf 

11) OK_Vysledkova listina zo.xls 

 
https://www.zemepisnaolympiada.cz

organizacni-rad-zo-2023.pdf 

propozice_ZO_2023_24.pdf 

propozice_okres_2023-2024.pdf 
Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
ZŠ - I. A, II. A *


prosinec 2023


 
12.2.2024 18.3.2024 5.2.2024 11) OK_Vysledkova listina. Aj.xls  https://olympiady.vse.cz

OŘ_SCJ.pdf 

Cizí jazyky_Propozice_2023_2024 (1).pdf 

Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky
Přihláška cizí jazyky okr a krajs.docx 
 
Chemická olympiáda   
ZŠ - D *


9.-13.2.2024

 
1.3.2024 25.3.2024 23.2.2024 60_D_OK_Praxe_Reseni.pdf 
60_D_OK_Praxe_Zadani.pdf 
60_D_OK_Teorie_Reseni.pdf 
60_D_OK_Teorie_Zadani.pdf 

11) OK_Vysledkova listina zo.xls 
https://olympiada.vscht.cz/cs/harmonogram/

or_cho_od_01-09-2012.pdf 

navod_garanti_ucitele.pdf 
 
Konverzační soutěž
v německém jazyce 
ZŠ - I. A, II. A, VG I. B *


prosinec 2023


 
15.2. 2024 4.4.2024 8.2.2024   11) OK_Vysledkova listina nj.xls  https://olympiady.vse.cz

OŘ_SCJ.pdf 


Cizí jazyky_Propozice_2023_2024 (1).pdf 

Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky
Přihláška cizí jazyky okr a krajs.docx 
 
Fyzikání olympiáda 
   ZŠ - E, F *

 do 24.2.2024
 
20.3.2024 Do 8.3.2024 přihlášení do osma
11.4.2024
kategorie E
13.3.2024 fo65ef1_z.pdf 

okresní kolo

fo65_2023_2024_e2_r.pdf 
fo65_2023_2024_e2_z.pdf 
fo65_2023_2024_f2_r.pdf 
fo65_2023_2024_f2_z.pdf 

 

http://fyzikalniolympiada.cz/zakladni-skoly

organizacni-rad-fo.pdf 

 
Biologická olympiáda
ZŠ - D *

do 9.2.2024
 
22.4.2024 23.5.2024 15.4.2024 BiO-58_autorske-reseni_D_final.pdf 

BiO-58_Zadani_D_final.pdf 

11) OK_Vysledkova listina biod.xls 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada

organizacni-rad-bio-srpen-2016 (7).pdf

postupy-a-navody-cinnosti-pro-organizatory-sk-bio-cd (2).pdf  

2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf 
Olympiáda
v českém jazyce
ZŠ - I, SŠ - II *


29.11.2023
 
29.1.2024 25.3.2024 22.1.2024 OCJ_reseni_I_kat_okres_2023_24.pdf 
OCJ_reseni_II_kat_okres_2023_24.pdf 
OCJ_zadani_I_kat_okres_2023_24.pdf 
OCJ_zadani_II_kat_okres_2023_24.pdf

11) OK_Vysledkova listina.xls  
https://olympiady.vse.cz

oČj.pdf 

Propozice OCJ 23_24 - final.pdf 
 
Matematická olympiáda
ZŠ - Z6, Z7, Z8 *

1.tojice úloh
19.1.2024
2.trojice úloh
1.3.2024 
3.4.2024   27.3.2024 z73ii-6.pdf 
z73ii-7.pdf 
z73ii-8.pdf 
z73ii-6-r.pdf 
z73ii-7-r.pdf 
z73ii-8-r.pdf 


11) OK_Vysledkova listina mo5-8.xls 
https://www.matematickaolympiada.cz/aktuality/73-rocnik-mo-zacina

letak73z.pdf 
letak73 2024z.pdf 

or-mo-2022-nove-zneni.pdf 
Biologická olympiáda
ZŠ - C *


do 9.2.2024

 
19.3.2024 9.5.2024 1.4.2024 BiO-58_autorske-reseni_C_final.pdf 
BiO-58_Zadani_C_final.pdf 

11) OK_Vysledkova listina bioc.xls 

 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada

organizacni-rad-bio-srpen-2016 (7).pdf 

postupy-a-navody-cinnosti-pro-organizatory-sk-bio-cd (2).pdf 

2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf 
Fyzikání olympiáda - archimediáda
ZŠ - G *


1.2.-31.3.2024

 
ZRUŠENA       http://fyzikalniolympiada.cz/archimediada

organizacni-rad-fo.pdf 
Středoškolská odborná činnost 
1. -18. *


27.3. 2024

 
8.4. 2024 10.5.2024 1.4.2024   http://www.soc.cz

SOČ_ propozice_2023_24_FINAL.pdf 

OR_SOC_2016.pdf 

Soutěž základních uměleckých škol


 
Hra na kytaru - 23.2.2023

Hra na klavír - 4.3.2023

Hra na symčcové nástroje - 7.3.2023
     
https://www.soutezezus.cz/souteze/?odkud=menu

https://www.soutezezus.cz/souteze/vyhlaseni_propozic/?id_rocniku_soutezi=21

OŘ ZUŠ.pdf
 OŘ příloha 1.pdf 
OŘ přloha 2.pdf 
OŘ příloha 3.pdf 
 Přehlídka   
dětských recitátorů 


do 25.2. 2024.

 
 27.3. 2024 do 1.5. 2024 4.3.2024  
https://www.nipos.cz/detska-scena-2024-propozice/

or_detska_scena_-_recitace.pdf  
Přírodovědný klokan * 
11.10.2023     PrK_Junior_2023_2024.pdf
PrK_Kadet_2023_2024.pdf

PrK_odpovedi_2023_2024.pdf

Výsledky PK 2023.xlsx  

Výsledky kraj 2023 (1).xlsx 
 
https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Organizační řád PK.pdf 
info_pravidla.pdf 
Prirodovedny klokan_2023.xlsx 
PrK_Karta_odpovedi.doc
PK_osvedceni_o_ucasti.doc 
Matematický klokan * 
22.3.2024                HESLA 2024(1).docx 

         vysledky_karta_pw.pdf 
            
vysledky_pw.pdf 

Výsledková listina MK.xlsx 
http://matematickyklokan.net

oř MK_pw.pdf 

pravidla_Cvrcek.pdf 
pravidla_Junior-Student.pdf 
pravidla_Klokanek-Benjamin-Kadet.pdf 

tkarta.pdf 

vzor_pro_KD_diplom.docx 
vzor_pro_KD_osvedceni.docx 

 

*odpovídající roč.víceletých gymnázií (dle propozic)


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.